Bekijk al onze producten

Onderwijsinstellingen

Van leerlingen en leerkrachten in onderwijsgebouwen wordt emotioneel, cognitief en fysiek veel gevraagd. Factoren als creativiteit, reactievermogen, communicatief vermogen en prestaties winnen aan belang. Alleen wanneer licht aan hoge kwaliteitscriteria voldoet, kunnen zij hun taken vervullen en beter presteren. Daglicht werkt daarvoor het best. Voor zover daglicht niet toereikend is, is hoogwaardig kunstlicht nodig.

Het zogenaamde binnenklimaat in gebouwen speelt een belangrijke rol bij het realiseren van goede leer- en werkomstandigheden in scholen.  
Naast o.a. een goede luchtkwaliteit en een goede omgevingstemperatuur, zijn voldoende daglicht en aanvullend kunstlicht van hoge kwaliteit
ook belangrijke factoren die hieraan bijdragen. De afgelopen decennia zijn er veel onderzoeken gedaan in leeromgevingen (scholen) naar de effecten van voldoende/onvoldoende lichtvoorzieningen.

Leerlingen in klaslokalen met goede verlichting behalen goede resultaten bij testen en examens en zijn minder afwezig. Leerlingen in gebrekkige verlichte lokalen vertonen een trage fysieke en psychische ontwikkeling, waarbij leerprestaties en testresultaten aanzienlijk slechter waren.
Te weinig (dag)licht zorgt ook voor irritatie, vermoeidheid, gebrekkige aandacht en verminderde concentratie. Psychologen bevestigen dat kinderen gevoeliger voor lichtomstandigheden zijn dan volwassen mensen. Kinderen voelen zich beduidend prettiger op plaatsen waar licht van hoge kwaliteit ruim aanwezig is.
Verlichting van hoge kwaliteit in onderwijsgebouwen zorgt voor:
– Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel;
– Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel;
– Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.

Tot slot levert een energiezuinige, gezonde, duurzame school maatschappelijk gezien een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving.
De ervaring en kennis van Pre-Lite staat garant voor gezonde en duurzame verlichting in de onderwijssector.

Bekijk ook andere producten

Pre-Lite.nl

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u dan in!

Blijf op de hoogte van interessante informatie en nieuwe producten

You have Successfully Subscribed!